Hidroizolacija betona

kristalizacijomTM

 

 

 

 

Primjene

 

 

Nove građevine

 

 

Sanacija površina

 

 

Sanacija pukotina

 

 

Sanacija vodosprema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svestranost primjene XYPEX-a omogućuje rješavanje problema prodora vode, zaštite betonskih konstrukcije i izradi hidroizolacije. Svako područje je specifično i zahtjeva poseban pristup. XYPEX nalazi primjenu u izradi hidroizolacija kako novih građevina tako i u sanaciji postojećih:

·       Hidroizolacija novih građevina:

o   podzemne konstrukcije

o   tuneli

o   bazeni

·       Sanacija površina od vlaženja:

o   Kapilarna vlaga

o   Sanacija membranskih hidroizolacija s negativne strane hidrostatskog pritiska

·       Sanacija pukotina i naglih prodora vode

·       Sanacija tehničkih građevina:

o   Vodospreme

o   Postrojenja za otpadne vode

o   Tankvane

o   Bazeni otpadnih ulja

o   Brane hidroelektrane

o   Industrijska postrojenja

 

 

Ekskluzivni zastupnik i ovlašteni distributer za Republiku Hrvatsku:

 

STAV-ing d.o.o.

Jukićeva 8a

10000 Zagreb

Tel: 01-3041400

Fax: 01-3041402

info@xypex.hr

 

XYPEX CHEMICAL CORPORATION

 

www.xypex.com

© STAV-ing d.o.o. 2019. Sva prava pridržana.